Meedoen voor iedereen !

      

Regelingen voor mensen met een laag inkomen
 Rondkomen van een laag of een minimum inkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik van alle financiële regelingen waar u recht op heeft? Landelijk zijn er mogelijkheden, maar wist u dat u ook terecht kunt bij de gemeente Soest voor ondersteuning? Hieronder een kort overzicht van wat de gemeente u te bieden heeft. Voor meer informatie over landelijke regelingen is er de website www.berekenuwrecht.nl of kunt u terecht bij onze ouderenadviseur of de sociaal raadslieden in de Plantage (iedere dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur.)

     Wat biedt de gemeente Soest:

  • Hoge zorgkosten? Speciaal voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten heeft de gemeente een zorgverzekering afgesloten bij Zilveren Kruis. U kunt kiezen uit 3 verschillende aanvullende pakketten. Deze aanvullende pakketten worden grotendeels vergoed door de gemeente, waardoor u voor een relatief laag bedrag een hele goede dekking van zorgkosten krijgt. Ook kunt u uw huidige verzekering vergelijken met het aanbod van de gemeente.
  • Onvoorziene kosten? Soms zijn er bijzondere omstandigheden die een uitgave noodzakelijk maken, maar met een laag inkomen nog niet zo eenvoudig op te vangen zijn. Bijvoorbeeld een koelkast die kapot gaat, de wasmachine die ermee ophoudt, maar ook de eigen bijdrage voor rechtsbijstand. Het kan zijn dat u dan in aanmerking komt voor wat de gemeente bijzondere bijstand noemt. U dient dit wel aan te vragen voordat u de kosten maakt naar de mogelijkheden bij: Uitvoeringsorganisatie BBS, www.bbsuo.nl of 035-609 34 11.
  • Leuke dingen doen. Als u een laag inkomen heeft zijn uitjes zoals theater en museum, maar ook een lidmaatschap van een bibliotheek al gauw te duur. Daarom bestaat er in Soest een zogenaamd Minimafonds. De bijdrage is € 120 per gezinslid per jaar. Ook hier zijn wel weer inkomensvoorwaarden aan verbonden. Voor meer informatie kunt u ook op dit onderwerp terecht bij BBS.
  • Gemeentelijke belastingen. Kunt u maar net rondkomen? Dan zijn gemeentelijke belastingen misschien te veel voor u. Soms is een betalingsregeling een oplossing, maar mogelijk komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding. Kijk op www.soest.nl of bel naar de gemeente op 035-609 34 11 voor meer informatie en de voorwaarden.

                                      

 

Permanente koppeling naar dit artikel: http://pcobsoest.nl/meedoen-voor-iedereen/