Contactgegevens

Voorzitter
J.C. van der Wal
jcvanderwal@kpnplanet.nl

Notulist/Secretaris
C. Boshuizen
boshuizen@xmsnet.nl

Penningmeester
J.P. v.d. IJssel
jpvdijssel@gmail.com

2e penningmeester
P. Vermeulen
pavermeulen@casema.nl

Webmaster 
F. Wind-Mellink
windmellink@planet.nl

Leden:
F. Wind-Mellink
windmellink@planet.nl

F. Hoogeweg
frhoogeweg@telfortglasvezel.nl

Permanente koppeling naar dit artikel: http://pcobsoest.nl/contact/