Wat doen wij?

De Afdeling Soest van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Soest in de meest uitgebreide zin te behartigen.

 

Vanuit kennis, ervaring en zingeving een eigen geluid laten horen en daaraan actief vorm te geven in het leven. Lid worden van de PCOB betekent onderdeel uitmaken van een maatschappelijke beweging die zich vanuit christelijk perspectief inzet voor alle ouderen in de samenleving.

Vertaald naar PCOB afdeling Soest:

PCOB Soest staat voor actieve belangenbehartiging van de 50Plus generatie in Soest en Soesterberg. Wij zitten midden in het proces van “meepraten” en waar mogelijk “beïnvloeden” van o.a. het heftig bewegende seniorenhuisvestings- en zorglandschap ook in ons mooie dorp. Dat doen we in een interactie/samenspraak met het lokaal bestuur en met de trekkers van de politieke stromingen in de Raad van Soest. Bij de start van een nieuw samengesteld bestuurscollege legden wij als COSBO (samenwerking KBO, ANBO, PCOB) een manifest op tafel waarin suggesties voor een adequaat seniorenbeleid verwoord worden. Bij PCOB zijn kernwoorden bij de acties: dynamisch, professioneel, betrokken en  met daarbij onze identiteit als belangrijke drijfveer.

Ook op meer ontspannen gebied is PCOB elke maand herkenbaar. Met o.a. interessante middagontmoetingen en een busreizenprogramma. Er zijn PCOB faciliteiten zoals collectieve afspraken met verzekeraars en hulp bij belastingaangifte. Er is een landelijk eigentijds magazine Perspectief en een informatief mededelingenblad van de afdeling dat 10 x per jaar bij u voorbijkomt. Het draagvlak bij de inzet voor onze (of misschien uw toekomstige) leefwereld wordt vorm gegeven door rond 550 leden. Verdient natuurlijk meer! Wat weerhoudt u? PCOB loont!

Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Gelegenheid  tot inschrijven als lid zie:  “Word Lid”.

Leden van de PCOB kunnen gebruikmaken van diverse ledenvoordelen.
Meer hierover kunt u lezen op de centrale website.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://pcobsoest.nl/wat-doen-wij/