Samenwerking ouderenorganisaties is veranderd

De PCOB werkt veel samen met andere ouderenorganisaties, onder meer via ouderenkoepel CSO. Dit is per januari 2015 veranderd.

De lidorganisaties PCOB, KBO, NVOG en NOOM nemen voortaan zelfstandig hun belangenbehartiging ter hand.

Enkele CSO-projecten blijven voorlopig nog wel lopen via een gezamenlijk bureau.

De ouderenorganisaties zoeken naar een nieuwe en bredere vormen van samenwerking die passen bij de huidige tijd.

Voor de belangrijkste dossiers voor ouderen -denk aan zorg, koopkracht en pensioenen- blijven de ouderenorganisaties samen-werken en afstemmen

Permanente koppeling naar dit artikel: http://pcobsoest.nl/samenwerking-ouderenorganisaties-is-veranderd/