Huishoudelijke hulp via de WMO!

 

Ons is ter ore gekomen dat de afdeling WMO, bij alle personen die momenteel huishoudelijke hulp ontvangen, per 1 januari 2018, opnieuw onderzocht zal worden of de toegekende uren, nog correct zijn cq. verminderd of vermeerderd moeten worden. Wij hebben daar als bestuur van de PCOB weinig grip op en daarom willen wij u vragen of in situaties, waar naar uw mening, onterechte vermindering van het aantal uren heeft plaatsgevonden, dit aan ons te melden. (Dhr. Joop van der Wal, tel: 6011524) Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat onze ouderenadviseur dhr. Frits van der Ploeg, altijd bereid is om met u mee te gaan voor het zgn. “keukentafel “gesprek bij de gemeente

Permanente koppeling naar dit artikel: http://pcobsoest.nl/huishoudelijke-hulp-via-de-wmo/