Een zorgindicatie: hoe komt u er aan?

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan heeft u zorg nodig vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om die zorg te krijgen, heeft u een zogenaamde indicatie nodig.

Met een indicatie op zak, heeft u toestemming om deze zorg aan te vragen en te krijgen. Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het meestal om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeghuis. Hoewel u ook thuis kunt blijven wonen, als u dat wilt. U komt alleen in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uurszorg ‘in de nabijheid’ of permanent toezicht nodig heeft. Zorg in de nabijheid is bedoeld voor mensen die zelf geen hulp kunnen inroepen, bijvoorbeeld omdat iemand aan Alzheimer lijdt. In zo’n situatie moet er voortdurend begeleiding en verpleging in de buurt zijn.

Aanvragen via huisarts of wijkverpleegkundige. Hoe vraagt u een zorgindicatie aan? Als het thuis echt niet meer gaat, kunt u – of uw familielid – dat met de huisarts of wijkverpleeg-kundige bespreken. U kunt bijvoorbeeld de huisarts of verpleeg-kundige machtigen om de opname in het verpleeghuis aan te vragen, of langdurige zorg thuis te regelen. Beiden vallen onder de Wet langdurige zorg. U moet de aanvraag wel zelf ondertekenen. Op basis van de ingestuurde gegevens krijgt u of direct een besluit of komt er iemand van het CIZ bij u langs om uw situatie op te nemen.
Zelf aanvragen U kunt ook zelf de aanvraag voor een zorgindicatie indienen. Per post of online. U vult dan een aantal vragen in over uw gezondheid en persoonlijke situatie. Het CIZ vraagt u naar verschillende documenten, zoals de diagnose van uw arts. Bekijk de CIZ-folder ‘Uw aanvraag in vier stappen’. Eventueel kan een onafhankelijke cliëntondersteuner u helpen. Deze geeft u gratis advies. U heeft hier recht op. De gemeente kan u hiermee helpen. Ook kunt u uw regionale zorgkantoor bellen voor advies en ondersteuning. Het zorgprofiel

Permanente koppeling naar dit artikel: http://pcobsoest.nl/een-zorgindicatie-hoe-komt-u-er-aan/